Om Danish Human Factors Network

Danish Human Factors Network er et fagligt selskab som er dannet for at fremme udvikling og anvendelse af Human Factors-viden mellem faglige miljøer i Danmark. Samarbejdet omfatter forskningsinstitutter, et GTS institut samt individuelle forskere:

DHFN blev oprindeligt etableret i 1994 (under navnet Danish Human Factors Centre) som et samarbejde mellem det daværende Forskningscenter Risøs forskningsgruppe Sikkerhed, Pålidelighed og Menneskelige Faktorer (nu del af DTU Management Engineering) og Dansk Maritimt Institut (nu FORCE Technology) fortrinsvist rettet mod konkrete projekter og ofte i samarbejde med industrielle partnere. Samarbejdet har udviklet sig over tid fra, og en relancering af DHFN i 2012-13 omfatter nu følgende institutter

 • FORCE Technology
 • DTU Management Engineering
 • DTU Transport
 • IT Universitetet
 • Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Dansk Institut for Medicinsk Simulation

DHFN’s formål er at virke som en national platform for udbredelse af Human Factors i Danmark, herunder opbygning, hjemtagning og udveksling af viden mellem deltagerne.

DHFNs aktiviteter omfatter primært arrangement af seminarer og workshops tiltag samt tiltag som sigter mod at:

 • samle Human Factors-viden på professionelt gennem organisering af en tværdisciplinær kreds af eksperter til udvikling af området i Danmark
 • igangsætte og formidle vidensudveksling mellem deltagerne
 • afsøgning af projektideer samt udarbejdelse af strategiske oplæg til nationale tiltag
 • virke som bindeled mellem dansk og udenlandsk ekspertise
 • udveksle emner for projektopgaver for studerende på alle niveauer, herunder opbygge fælles database over projektideer for studerende